Współpraca B2B

współpraca hurtowa

 

Warunki współpracy

Katalog z ofertami B2B mogą uzyskać jednie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Na tej stronie nie prowadzimy sprzedaży hurtowej, tylko detaliczną.

Osoby zainteresowane prosimy o wiadomość kontakt@gifthome.pl lub tel. +48 667400409.

Możliwa wysyłka lub dostawa bezpośrednio do klienta. 

 

HURTOWA SPRZEDAŻ BAZY GLICERYNOWEJ

Gifthome.pl to nie tylko sklep dla miłośników rękodzieła, ale również zaufany dostawca hurtowy dla osób i firm poszukujących wysokiej jakości surowców do produkcji mydeł. Dzięki szerokiej ofercie i elastycznym warunkom sprzedaży, Gifthome.pl stał się preferowanym partnerem dla wielu przedsiębiorstw w branży kosmetycznej.

W asortymencie hurtowym sklepu znajdują się bazy glicerynowe renomowanych firm, takich jak HB Cosmetics, Forbury Direct oraz Dolphin. Te marki to gwarancja niezrównanej jakości, która przekłada się na doskonałe właściwości gotowych produktów.

HB Cosmetics to słowacka firma oferująca bazy mydlane o doskonałych właściwościach nawilżających. Forbury Direct dostarcza produkty spełniające najwyższe standardy europejskie. Z kolei bazy mydlane od izraelskiego producenta Dolphin są doceniane przez osoby robiące mydlane kwiaty.

Sklep Gifthome.pl dostarcza hurtowe ilości tych produktów, zapewniając szybką realizację zamówień i konkurencyjne ceny. Bez względu na wielkość zamówienia, każdy klient hurtowy może liczyć na indywidualne podejście, profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia.

Z Gifthome.pl hurtowa sprzedaż baz glicerynowych staje się prosta i efektywna, a wysoka jakość produktów gwarantuje zadowolenie klientów końcowych.

CENNIK:

Cennik wysyłany jest na maila po wcześniejszym złożeniu zapytania. WAŻNE! W ofercie zawarta jest również informacja do kiedy obowiązuje oferta.

Minimum logistyczne – 1 paleta wybranego rodzaju lub mix;
Dla baz o wadze 1 KG od 720 kg
Dla baz w bloku 9 KG od 756 kg

Czas realizacji: Zamówienia są realizowane na bieżąco i w zależności od obłożenia produkcji czas dostawy wynosi od 7 do 14 dni.

Bazy produkowane są na bieżąco i dostarczane bezpośrednio do klienta z fabryki;


 

ENGLISH VERSION

Gifthome.pl is not only a store for handicraft enthusiasts, but also a trusted wholesale supplier for individuals and companies seeking high-quality raw materials for soap production. With a wide range of offerings and flexible sales conditions, Gifthome.pl has become a preferred partner for many businesses in the cosmetic industry.

In the store's wholesale assortment, you will find glycerin bases from renowned companies such as HB Cosmetics, Forbury Direct, and Dolphin. These brands guarantee unparalleled quality that translates into excellent properties of the finished products.

HB Cosmetics is a Slovakian company offering soap bases with exceptional moisturizing properties. Forbury Direct, based in the United Kingdom, delivers products that meet the highest European standards. Meanwhile, soap bases from the Israeli manufacturer Dolphin are appreciated for their gentle but effective cleaning action.

Gifthome.pl supplies these products in wholesale quantities, ensuring fast order processing and competitive prices. Regardless of the size of the order, every wholesale customer can count on individualized service, professional advice, and support at every stage of order fulfillment.

With Gifthome.pl, wholesale purchasing of glycerin bases becomes simple and efficient, and the high quality of products guarantees the satisfaction of end customers.

PRICE LIST:

The price list is sent to your email after you make an inquiry. IMPORTANT: The offer also includes information until when the offer is valid.

Logistic minimum - 1 pallet of the selected type or mix;
For bases of 1 KG from 720 kg
For bases in 9 KG block from 756 kg

Lead time: Orders are processed on an ongoing basis and, depending on production occupancy, delivery time is 7 to 14 days.

Bases are produced on an ongoing basis and delivered directly to the customer from the factory;

pixelpixel